Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία της σελίδας προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

Νομοθεσία on line http://laws.epafos.gr (κωδικοί σχολείου 33102
33102-0211)

Λήψη αρχείου εκπαιδευτικής νομοθεσίας (.pdf)

Λήψη αρχείου εκπαιδευτικής νομοθεσίας (.pdf)

Παρακαλούμε να είστε επιφυλακτικοί με την νομοθεσία διότι αλλάζει συνεχώς.

εξ αποστάσεως

είσοδος στην βάση δεδομένων