Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία της σελίδας προϋποθέτει την χρήση της Javascript.
Πληροφορίες

Στη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας, την σχολική νομοθεσία καθώς και τα δρομολόγια του σχολικού μας λεωφορείου. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα παραπάνω παρέχονται και σε ηλεκτρονικά αρχεία (pdf).

εξ αποστάσεως

είσοδος στην βάση δεδομένων